Σε ποιους απευθύνεται η Έκθεση;

Στην Έκθεση ΦΟΡΤΗΓΑ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Μηχανήματα, μία από τις πιο βασικές καινοτομίες είναι η δυνατότητα Live Επιδείξεων και Test Drives σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους κατά τη λειτουργία της Έκθεσης. Οι επισκέπτες της Έκθεσης είναι οι Ιδιοκτήτες Φορτηγών παντώς τύπου, οι Επαγγελματίες Οδηγοί και γενικότερα εταιρείες και επαγγελματίες από τον χώρο των λατομείων, του σκυροδέματος, των χωματουργικών έργων, της παραγωγής ασφάλτου, της κατασκευής και εμπορίας/εισαγωγής μηχανημάτων, των χειριστών, των πολιτικών μηχανικών και των μηχανικών μεταλλείων, των μεταλλουργών μηχανικών, των δημόσιων οργανισμών, των φορέων κα.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΙ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ / ΟΡΥΧΕΙΑ /ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ - ΚΟΠΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ / ΠΕΤΡΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ / ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ / ΔΟΜΙΚΩΝ / κ.λ.π
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ / ΦΟΡΕΙΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Ενδιαφέρομαι ως: